De leden van De Kunstberg wensen u veel kijkplezier op deze website.

Wanneer u de werken van de kunstenaars gaat bekijken, komt u ongetwijfeld tot de ontdekking dat er in Woudenberg en omgeving op het gebied van beeldende kunst veel talent aanwezig is.

“Kunst wordt uit inspiratie geboren. Wat dat is, en hoe dat komt durf ik niet zeggen, alleen weet ik dat het zo is. Er komt ook kennis, nieuwsgierigheid en andere aspecten bij kijken, maar zonder inspiratie, iets van ‘buiten’ het bewustzijn van de kunstenaar zelf, wordt een kunstwerk hooguit middelmatig.
Maar een geïnspireerd kunstwerk daarentegen kan de wereld van de beschouwer helpen veranderen. Het is die inspiratie dat het kunstwerk doorgeeft aan de beschouwer. De beschouwer kan zich hierdoor laten inspireren tot filosofische overpeinzingen, maatschappelijke reflectie etc.
Het is niet de kunst of het kunstwerk an sich die ‘een spiegel voorhoudt’, het is de beschouwer die geïnspireerd raakt door het werk en reageert op die inspiratie door ‘een spiegel voor te houden”.

 Het hele jaar verzorgen de leden van de Kunstberg verrassende activiteiten en exposities.